NOV 30
5:00 PM
Girls Varsity Basketball
Girls Varsity vs Belfast
Home - HHS Map
NOV 30
6:30 PM
Boys Varsity Basketball
Hermon Boys Varsity vs Belfast
Home - HHS Map
DEC 01
3:30 PM
Middle School B Boys Basketball
MIddle School B Boys vs Cohen MS
Home - Map
DEC 01
3:30 PM
Middle School B Girls Basketball
Middle School B Girls vs Cohen MS
Away - William S. Cohen School Map
DEC 01
4:45 PM
Middle School A Boys Basketball
Middle School A Boys vs Cohen MS
Home - Map
DEC 01
4:45 PM
Middle School A Girls Basketball
Middle School A Girls vs Cohen MS
Away - William S. Cohen School Map
DEC 03
12:00 PM
Boys JV Basketball
Hermon Boys JV vs Hampden
Home - HHS Map
DEC 03
1:00 PM
Girls Varsity Basketball
Girls Varsity vs Hampden Tourney
Away - Hampden Academy Map
DEC 03
1:30 PM
Boys Varsity Basketball
Hermon Boys Varsity vs Hampden
Home - HHS Map
DEC 05
3:30 PM
Middle School B Girls Basketball
Middle School B Girls vs Nokomis
Home - Map
DEC 05
3:30 PM
Middle School B Boys Basketball
MIddle School B Boys vs Nokomis
Away - Nokomis Map
DEC 05
4:45 PM
Middle School A Boys Basketball
Middle School A Boys vs Nokomis
Away - Nokomis Map
DEC 05
4:45 PM
Middle School A Girls Basketball
Middle School A Girls vs Nokomis
Home - Map
DEC 06
5:30 PM
Girls Varsity Basketball
Girls Varsity vs Nokomis
Home - HHS Map
DEC 06
7:00 PM
Boys Varsity Basketball
Hermon Boys Varsity vs Lawrence
Home - HHS Map
DEC 08
3:30 PM
Middle School A Girls Basketball
Middle School A Girls vs Leonard Middle School
Away - Leonard Middle School Map
DEC 08
4:45 PM
Middle School A Boys Basketball
Middle School A Boys vs Leonard Middle School
Away - Leonard Middle School Map
DEC 10
11:00 AM
Freshmen Basketball
Hermon Boys Freshman vs Waterville
Home - HHS Map
DEC 10
12:30 PM
Boys JV Basketball
Hermon Boys JV vs Waterville
Home - HHS Map
DEC 10
2:00 PM
Boys Varsity Basketball
Hermon Boys Varsity vs Waterville
Home - HHS Map